MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-15
2011-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)

2011-10-15
2011-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kresťania, stále na to pamätajme,
bratmi sme, veď chlieb jeden prijímame,
z kalicha všetci jedného pijeme,
ľudom Božím sme!
2. Keď ako bratia nažívame v láske,
bremená niesť si pomáhame ťažké,
tým svätú vôľu Pánovu plníme,
skutkom Ho ctíme,
3. čo žiada od nás, kiež to vykonáme!
K tomu veď všetkých Tvoja láska, Pane,
aby Pastiera jedného sme mali a jedno boli.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:56 min)