MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (17:15 min)

 Stiahni ukážku (0 MB | 0:00 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)

2010-09-28
2010-09-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Noc pokryla tiché stráne, mesiac ukrýva sa v tmách,
drahý Kriste, v Getsemane modlíš sa na kolenách,
kropaj potu steká z čela, duša na smrť zosmutnela.
2. Unavení učeníci zdriemli vážnej vo chvíli,
Ty však cítiš bolesť v srdci, prosíš: Otče môj milý,
odvráť kalich utrpenia, plný horkosti až do dna.
3. Nikto nebdie s Tebou, Pane, horký kalich piješ sám,
predsa prosíš odovzdane: Otcova sa vôľa staň!
Podstúpiš kríž, umučenie, všetkým hriešnym na spasenie.
4. V duchu s Tebou bdiem, Pane môj, opustený, súžený,
Srdca môjho rany zahoj, keď som smutný, skľúčený,
a keď moja smrť nastane, priviň si ma k sebe Pane!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)