2011-07-15
2011-07-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó, vitaj v svojej jasnosti, deň Pánov, čo k nábožnosti
pozýva nás do chrámu. Už kresťanský sa schádza ľud
slovo Božie si vypočuť, ďakovať svojmu Pánu.
Hlasne, krásne dnes si svojho láskavého Otca v nebi zbor veriacich tu velebí.
2. Ó, príď, Duch pravej zbožnosti, vlej pokory a tichosti
do srdca každého z nás. Chráň od bludov, utvrď v cnosti,
by sme sa z Tvojej radosti tešili v nedeľný čas,
aby každý vierou zdravou, láskou pravou
Teba chválil, potom v nebi večne slávil.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:24 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)


„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich