MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó Hlava ubolená, ranami pokrytá
a na posmech zdobená, tŕňami obvitá,
ó Hlava, hodná úcty a venca iného;
buď slzou pozdravená aj od mňa hriešneho!

2. Ty pre mňa ťažko trpíš, môj Pane Ježiši,
na kríži v mukách visíš, môj Kráľu najvyšší.
Ja som si trest zaslúžil moja je to vina,
ja som ten kríž položil na Božieho Syna.

3. Ja pri Tebe zostanem a pri Tvojom kríži,
až pomoci dostanem, keď sa hrôza blíži,
čo ma aj smrť zachváti a skoncuje so mnou,
duch sa k Tebe navráti; zmiluj sa nado mnou!

4. Zo srdca Ti ďakujem, môj Priateľ najmilší,
za bolesti nesmierne a za smrť na kríži,
daj dokázať mi vernosť, i vďaku každý deň,
za Tvoju veľkú milosť, že v Tebe spočiniem.

5. Buď mi ochrancom, Kriste, keď príde smrti deň,
Tvoj kríž spasí ma iste, keď oči zastrie tieň.
Tak chcem na Teba hľadieť vo viere nezlomnej,
kto s Tebou žije i mrie, má večné spasenie.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)

2012-03-03
2012-03-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (18:35 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 4:11 min)