MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Česť vzdajme Pánu Bohu, nech znie Mu pieseň chvál!
Za Jeho milosť mnohú, za všetko, čo nám dal.
Len Jemu ďakujeme, keď starý rok odchádza
a nový k nám prichádza; Pána oslavujme!

2. Veď tak veľa je toho, čím dušu požehnal,
On daroval nám mnoho, i život zachoval,
ochránil od zlého, zvlášť pokoj, zdravie doprial,
nám otcovsky pomáhal, zo srdca štedrého.

3. On hriechy nám odpustil zo svojej milosti;
veď keby bol odplatil dľa spravodlivosti
pre množstvo našich vín, pre neprávosti naše,
ponechal by nás skaze aj s naším konaním.

4. My v Bohu Otca máme, to pravda je istá;
ak hriechy vyznávame a veríme v Krista,
v úprimnom pokání nás nikdy neopustí,
zahynúť nedopustí, bezpečne ochráni.

5. Za všetko dobrodenie znie vrúcej vďaky hlas;
počuj dobrorečenie a chvály, Otče náš.
Dnes vrúcne prosíme; žič nám rok nový hojný,
radostný a pokojný, že to dáš, veríme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-07-15
2011-07-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)