MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nuž kresťania, bez prestania dnes radujme sa z narodenia Pána. Boh Ho poslal, svetu Ho dal; v Ňom veriaci má istotu spasenia.

2. Zavítal k nám Syn Boží sám, v Ňom Božia láska hriešnych vykúpila,
Panna čistá – matka Krista pokorne Božiu vôľu vyplnila.

3. Hriech dá žalosť, Kristus radosť, On priniesol nám na svet potešenie. Boh je s nami aj v trápení, veď mocne plní svoje zasľúbenie.

4. Prespevujme, oslavujme my všetci vďačne nášho Krista Pána, v nikom inom, v Ňom jedinom nám od Boha je večná spása daná:

5. Haleluja! Bohu sláva! Zo srdca všetci vrúcne zaspievajme! Čas vianočný, čas milosti! Na ktorý v živote vždy pamätajme!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)