MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:38 min)

2011-03-09
2011-03-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Dobrý boj som na svete výborne bojoval,
vieru v Krista v živote do smrti zachoval,
pozbavený žalostí už som beh dokonal,
Pán Boh ma do radosti nebeskej povolal.

2. Veniec spravodlivosti už je pripravený,
dá ho verným z milosti Pán Boh pri vzkriesení,
tvárou v tvár uvidím tam Pána vo večnosti,
kde s anjelmi zaplesám po časnej žalosti.

3. Záľubu už nemá viac v márnosti na svete,
s Pánom túžim prebývať v nebeskom živote,
On svojím utrpením mne zásluhy získal,
aby som bol spasený, za mňa aj smrť prijal.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)