MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Oslavuj, cirkev, Pána, spievajme, kresťania,
nech z nášho srdca znova znie pieseň velebná,
za krásu Jeho diela spievaj Mu celá zem,
oslavuj Stvoriteľa, veleb Ho každý deň.
2. Oslavuj, cirkev, Pána, Boh svetu Syna dal
a nás v Ňom si oddávna navždy zamiloval,
On krížom a ranami, smrťou a vzkriesením
otvoril nebies brány, obdaril spasením.
3. Oslavuj, cirkev, Pána, že Boh Duch Svätý nás
posväcuje a dáva vo viere v Krista rásť.
Ó kiežby každý cítil sväté pôsobenie,
veľkú moc z Jeho výšin, čo zmeniť srdce vie.
4. Oslavuj svojho Pána, ľudské pokolenie,
v Ňom nám je milosť daná, isté vykúpenie.
On s nami je každý čas od našej mladosti,
sprevádza a nikdy nás, svoj ľud, neopustí.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:02 min)