MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-07-03
2016-07-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Štedrý darca, Hospodine, nekonečný v milosti,
dávaš dary nám potrebné z lásky štedro v hojnosti,
hoc sme hriešni, nehodní, odpúšťaš nám deň po dni;
slovom, chlebom, ľud svoj sýtiš, so všetkými spolucítiš.

2. Štedrý darca, večný Bože, plný lásky, obetí,
dobrodenia pripravuješ pre všetky svoje deti.
Poznáš ťarchy ľudských bied, u Teba rozdielov niet,
dávaš všade, kde to treba, pokrm duši, telu chleba.

3. Rozhojňuj nás v zbožnom cite, v láske milosrdenstva,
by cítila duša bolesť celého človečenstva;
aby láska Kristova k službe vždycky hotová,
i nás viedla k ochotnosti a skutkom dobročinnosti.

4. Uč nás splácať požehnanie, čo nám dávaš každý deň.
Uč poznať, že to, čo máme, máme z Tvojej lásky len,
by sme v službe vyspeli, štedrým darom prispeli
a tak dielom bratskej lásky utužili duší zväzky.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)