MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-04-16
2011-04-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)

2010-12-06
2010-12-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, ktorý si stvoril svet, chrániš ho a spravuješ,
tam slnko jasné a tu kvet útly sám opatruješ:
Anjel, človek a čo žije, nebo, zem, čo vidíme,
všetko dielom rúk Tvojich je, v Teba Boha veríme.
2. Múdrosť Tvoja a dobrota aj človeka stvorila,
cestu smrti a života pred neho postavila.
Um, slobodu a svedomie z Ducha si mu daroval,
aby životom vedome len Teba nasledoval.
3. On sa odvrátil od Teba zvodmi hriecha zmámený,
sám sa odlúčil od neba a mal byť zatratený;
milosť Tvoja sa zjavila vo vtelenom Synovi,
z Ducha nás znovuzrodila, život nám dala nový.
4. Veríme pevne, že prišiel Ten od Teba poslaný,
prísť mal podľa svätých Písem, On, Duchom pomazaný.
Už nečakajme iného, Ježiš – Darca spasenia,
za Ním dôjdeme večného v nebesiach oslávenia.
5. Život, smrť, slávne vzkriesenie Spasiteľa verného
sú základ a zdroj nádeje pre svätú cirkev Jeho,
ktorú Duch Svätý spravuje; v Neho veríme pevne,
v Ňom láska Božia daruje v nebi dedičstvo večné.


image.php?id=78337

mp3 balík – piesne ES001 ES002 ES003 ES004 ES005

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:12 min)