MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Duchu Svätý, Teba dnes pokorne vyzývame,
na silu novú z nebies túžobne čakáme,
a aby sme naplnení tou mocou z výsosti,
boli novým stvorením a rástli v zbožnosti.

2. Veď sme ako suchá zem, mdlé sú srdcia naše,
obživ nás, kým trvá deň a privádzaj k spáse,
príď sťa vlaha, ktorá včas pole rozzelená,
nech tak cirkev rastie zas Tebou obnovená.

3. Svojou pravdou nás osvieť, by sme zatúžili
premáhať hriech a neresť, tak sa obrátili;
posväť slová i skutky, otvor viery prameň,
daruj veriacim všetkým jednu myseľ. Amen.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:01 min)

2011-06-10
2011-06-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)