MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-11
2011-09-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:33 min)

2010-09-26
2010-09-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Verme v mocného Boha! Aj keď oku skrytý ostáva,
nebo i zem chválu Mu vzdáva.
2. Stvoril svet a ho riadi, všetko skryté zjavne On vidí,
človek pred Ním nič nezatají.
3. Verme aj v Syna Jeho, Spasiteľa rodu ľudského,
hriechy sveta snímajúceho,
4. v Ježiša Krista, Pána, Božia milosť v Ňom je nám daná,
On je celá plnosť zákona.
5. Verme v Svätého Ducha, On je verných pravá útecha,
ku Nemu sa srdce utieka.
6. Duch nás vždy potešuje, v cirkvi svätej nás zhromažďuje,
Božím slovom vieru vzbudzuje.
7. Amen, buď pochválený v Trojici Boh svätý, jediný,
teraz, vždy i na večné veky.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)