MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-04
2013-07-04 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Po chvíľach ťažkých, kríži utrpenia,
keď hlava na hruď klesá unavená,
po mnohých nociach a v bôli prebdených zostal iba vzdych.

2. Ako by zrazu blesk priam udrel z neba,
mizne aj kalich, čo umoril teba,
aj ťarchu hriechu, tú nošu tvrdých skál, na seba Pán vzal.

3.Tak leží telo, ruky urobené, oči spia,
na zrak padá tiché snenie.
Už ti smrti zvon na cestu vyzváňa, spočiň u Pána.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)