MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kto dá mi sily k púti v ďalekú blaha ríš?
Kto osvieti mi cestu, úskalia, zrady skrýš?
Kto nahradí mi svojeť v tej smutnej cudzine?
Môj Boh a brat: Pán Ježiš, On svetlo jediné.
2. Kto osladí mi prácu, bez zdaru svitania?
Kto zotrie horké slzy bolesti, sklamania?
Kto naučí ma veriť, kde nezrieť pomoci?
Môj anjel zmluvy: Ježiš, mocný i v nemoci.
3. Kto otvorí mi bránu, až púť raz skončená?
V čích rukách leží vzácna vernosti odmena?
Kto vloží ma s plesaním tam v náruč Otcovu?
Ježiš sám cesta jasná k večnému domovu.

CD: Jeden Život Máme
Track: O9/12 Rok: 2006
Spieva: Natália Eliášová
Text: Kristína Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 4:03 min)

2011-06-25
2011-06-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-06-25
2011-06-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kto dá mi sily k púti v ďalekú blaha ríš?
Kto osvieti mi cestu, úskalia, zrady skrýš?
Kto nahradí mi svojeť v tej smutnej cudzine?
Môj Boh a brat: Pán Ježiš, On svetlo jediné.
2. Kto osladí mi prácu, bez zdaru svitania?
Kto zotrie horké slzy bolesti, sklamania?
Kto naučí ma veriť, kde nezrieť pomoci?
Môj anjel zmluvy: Ježiš, mocný i v nemoci.
3. Kto otvorí mi bránu, až púť raz skončená?
V čích rukách leží vzácna vernosti odmena?
Kto vloží ma s plesaním tam v náruč Otcovu?
Ježiš sám cesta jasná k večnému domovu.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)