MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Žije Ježiš, môj život, moja nádej a spasenie!
O tom mám mnoho istôt, akýže žiaľ a trápenie
mohla by mi spôsobiť istá smrť, čo raz má prísť?

2. Žije Ježiš, môj Boh, Pán, v sláve budem s Ním večne žiť,
tam budem, kde on je sám, čo sa mám báť, čoho desiť?
Kde je Hlava, tam je úd, nemám na to zabudnúť.

3. V zväzku pevnej nádeje jedno som s Ním s cirkvi Hlavou;
verím, stále so mnou je, držím sa Ho vierou pravou,
mňa smrť, ani svet celý od Neho neoddelí!

4. Nastane čas, že umriem, musím sa do prachu vrátiť,
ale On ma, dobre viem, ráči slávne z mŕtvych vzkriesiť,
aby som s Ním v radosti prebýval vo večnosti.

5. Len sa všetci dvíhajme duchom k nebu od márnosti,
Tomu sa odovzdajme, s kým chceme žiť vo večnosti!
Kto k Pánovi prísť túži, Jemu verne nech slúži!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:40 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)