MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-11
2011-08-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Chcel by som, Bože, Tvoju vôľu plniť,
v bázni pred Tebou ustavične chodiť,
v živote celom Krista nasledovať, cnostne sa chovať.

2. Ty, ktorý poznáš aj srdca tajnosti, preskúmaj,
či tak mienim v úprimnosti, bez pokrytectva,
či sa snažím stále žiť Tebe k chvále.

3. Bázeň pred Tebou ak ma bude vodiť,
po Tvojich cestách neprestanem chodiť;
ak odbočím z nich, odcudziac sa Tebe, škodím sám sebe.

4. Keď viem, že stále na mňa hľadíš, Pane,
tak mnohé zvody k hriechu budú márne,
lebo mi hlas Tvoj vo svedomí zneje: Nečiň, čo zlé je!

5. Daj chuť i silu k čineniu dobrého!
Hoc zožnem posmech od človeka zlého;
po Tvojich cestách, ako dieťa verné, kráčať chcem pevne.

6. Ty na hodnosti človeka nehľadíš
a podľa skutkov každému odplatíš:
spása a milosť čaká Tvojich verných, trest však neverných.

7. A keď raz časný život svoj dokonám
a v pravej viere v Ježiša zotrvám,
smrti ma zbavíš, prijmeš do radosti tam vo večnosti.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:39 min)

2011-08-11
2011-08-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)