MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-05-19
2012-05-19 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó, by som tisíc jazykov mal, z tisícich úst znel by môj hlas,
každému by som oznamoval, čo mám v svojom srdci teraz,
za piesňou pieseň by znela na chválu Božieho diela.
2. Nech všetko, všetko, čo len žije a čo sa hýbe na svete,
mňa a aj iných povzbudzuje: ó, poďte, so mnou spievajte,
vyvyšujte veľké divy, že Boh nás stvoril a živí!
3. O Božej dobrote chcem spievať, kým jazykom len pohnúť viem, obete chvály Mu prinášať s radostným srdcom každý deň,
keď nebudem môcť slovami, chcem Boha chváliť vzdychami.
4. Môj pokorný hlas z končín zeme čuj, Bože veľký v milosti,
však v nebi zvučne a nádherne znieť bude k Tvojej chvále, cti,
keď s anjelmi oslavovať bude Ťa tisíc-tisíckrát.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)