MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-09-21
2013-09-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Života nášho každý rok nám robí bližším k hrobu krok,
dňom každým v tejto časnosti sa kráti doba milosti
a bližší sme ku večnosti.

2. Nuž, vážne na to myslime, že hostia len na zemi sme,
aj zdravie môže pominúť, čas môže rýchlo uplynúť
a príde smrť a Boží súd.

3. Ó, Pane, dokiaľ čas máme, daj, nech sa z hriechov kajáme,
a pomôž vernosť zachovať, Teba a bližných milovať,
tak vieru skutkom dokázať.

4. A potom, Kriste, Pane náš, keď Ty nás k sebe povoláš
z časnosti, radi pôjdeme, veď vieme: k Tebe prídeme,
ak modlíme sa a bdieme.

5. Hoc smrť je za hriech odmena, nad tými ona moc nemá,
čo prijmú z Tvojej milosti dar života vo večnosti,
v tej neskonalej radosti.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:30 min)

2011-10-30
2011-10-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:41 min)