MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Boh náš je láska od večnosti. On základ bytia, prúd milosti.
Z lásky vytvoril, zdržuje svet. Kde nieto Jeho, života niet!
(: Boh náš je láska! :)

2. Boh náš je láska od večnosti. On prameň sily, lúč svetlosti.
Do rúcha krásy oblieka svet. Kde nieto Jeho, radosti niet!
(: Boh náš je láska. :)

3. Boh náš je láska od večnosti. On darcom svätej blaženosti.
Z lásky stratený vykúpil svet. Kde nieto Jeho, spasenia niet!
(: Boh náš je láska! :)

4. Boh náš je láska od večnosti. No neuzrieš Ho bez svätosti.
Ó, v čarokrásny, nadhviezdny svet bez rúcha slávy prístupu niet!
(: Boh náš je láska! :)

CD: Jeden Život Máme
Track: 04/12 Rok: 2006
Spieva: KES spev. skupina
Text: Mária Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 3:34 min)

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kráľu nebies! Kto vypovie mena Tvojho moc?
Kto ku dielu, ktoré konáš, dá Tebe pomoc?
Len ten žije, na koho Ty v láske pohliadneš,
svety vstali, svety padnú, keď Ty povelieš.

2. Panovníče milovaný, kto ťa pochopí?
Ty stál si raz nad hrôzami sveta potopy.
Ty ešte raz pohneš nebom, zeme základy:
dych úst Tvojich bezbožníka razom zahladí.

3. Kráľu slávny! Tak veľká je mena Tvojho moc!
A strpel si boľasť, hanu, smrti strašnú noc.
Utrpením dietok Tvojich znižuje Ťa svet;
všetko máš, a hľa, na zemi miesta Tebe niet!

4. Ó, Kráľu náš vyvýšený! Teba vzývame,
srdcia v láske k nohám Tvojim svätým skladáme.
Tebe slúžiť, za Teba mrieť na zemi náš diel,
s Tebou večne v sláve tróniť žitia nášho cieľ.

CD: Jeden Život Máme
Track: 01/12 Rok: 2006
Spieva: KES spev. skupina
Text: Kristína Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 4:30 min)