MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-08-25
2012-08-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Môj Bože, opäť svetlo vidím a tmavá noc už odchádza,
zas svieži a čerstvý sa cítim, však aj povinnosť prichádza;
vstal som, lebo sen sa skončil a ja som sa rána dožil.
2. Ty si i z lôžka doprial dnes vstať, dľa svojej vôle ma spravuj;
veď neviem, čo sa mi môže stať; milosťou ma sám obdaruj,
ochranu Tvoju nech cítim. Či žijem či mriem, som Tvojím.
3. Buď, Pane, mojím dobrým Radcom, veď ja si sám neporadím,
stoj pri mne, a buď mi Ochrancom, zavaruj ma pred všetkým zlým,
daj šťastne dnešný deň prežiť a Tebe verne v ňom slúžiť.
4. Chráň to, čo mám od Teba, Pane, chráň rodinu, Bože drahý,
nech z neba prší požehnanie a zdaria sa dobré snahy,
nech všetko verne vykonám, že vyslyšíš ma, Bože, znám.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:54 min)

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)