MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-11
2011-09-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2010-10-11
2010-10-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. V mene Ježišovom vstávam, dnes ráno z lôžka svojho,
Pánu Bohu chválu vzdávam, velebím Ho mocného,
že ma minulej noci chránil od škôd, nemocí,
zbavil nešťastia každého pre môj život škodlivého.
2. Pane Bože trojjediný, za ochranu ďakujem,
odpusť všetky moje viny, polepšenie sľubujem;
Bože, aj dňa dnešného ochraňuj ma od zlého,
všetkým čo Ťa prosia, Pane, udeľ svoje požehnanie.
3. Ak si určil, že v tento deň opustiť mám časný svet:
prosím, daj mi spasiteľne v Tebe, Kriste môj, umrieť;
a potom na súdny deň, z hrobu svojho keď vstanem,
nazvi ma svojím, ó Pane, nech sa Tvoja vôľa stane.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)