MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-23
2012-02-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

2012-02-23
2012-02-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Za dar slova, náš Pane, čo v chráme znelo nám,
spev vďaky vysielame k nebeským výšinám,
lebo si nás vo viere aj v láske roznietil,
vzbudil nové nádeje a Duchom posvätil.

2. Svätým slovom sprevádzaj naďalej všetkých nás,
zhromažďovať sa nám daj, kým trvá žitia čas,
keď pred tvár Tvojho Syna napokon prídeme,
tam Teba, Hospodina, velebiť budeme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)