MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-06-20
2013-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Svetská nádhera a sláva, buď už milá, komu chceš,
tvoja radosť nie je pravá, nesplníš, čo sľubuješ;
tí, čo nebo nemilujú, nech len v tebe rozkoš majú,
mne je predsa najmilší život v Kristu Ježiši.

2. Ľudia prácou vysilení klesajú od únavy,
žiadajú si: Otče verný, uľav slnka páľavy,
aby sme po práci ťažkej spočinutie našli ľahké;
mne je oddych najmilší v Tebe, drahý Ježiši.

3. Často vravím si sám sebe, často, azda tisíckrát,
aby som už v svojom hrobe mohol tíško spočívať;
a na krídlach viery pravej do otčiny vzlietol drahej,
tam žil s Tebou, najmilší, Pán a Boh môj, Ježiši.

4. Prosím, aby stánok tela mohol som už opustiť,
z vrúcnej viery v Spasiteľa smel do nebies k Bohu prísť,
aby pieseň vďaky spieval a na Božiu tvár sa díval;
pre Tvoju smrť, najmilší, daj to, drahý Ježiši!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)

2011-05-13
2011-05-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)