MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-05-08
2012-05-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Už skvie sa ráno vzkriesenia – Haleluja, haleluja, haleluja –
nežiaľme viacej, kresťania, Haleluja, haleluja, haleluja!
2. Už skončil Pán boj víťazný – Haleluja, haleluja, haleluja –
zem chvela sa, hrob je prázdny! Haleluja, haleluja, haleluja!
3. On pýchu diabla porazil – Haleluja, haleluja, haleluja –
aj more hriechov utíšil. Haleluja, haleluja, haleluja!
4. Smrť, kde je teraz oheň tvoj? – Haleluja, haleluja, haleluja! –
Kde, vláda pekla, tvoja zbroj? Haleluja, Haleluja, haleluja!
5. Radujme sa a plesajme – Haleluja, haleluja, haleluja –
z celého srdca spievajme: Haleluja, haleluja, haleluja!
6. Nech znie Ti, Bože preveľký – Haleluja, haleluja, haleluja –
spev chvály dnes i na veky! Haleluja, haleluja, haleluja!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:14 min)

2012-04-06
2012-04-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)