MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-12-09
2011-12-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kto v ochrane Najvyššieho v Jeho skýši prebýva,
ten v tôni Všemohúceho bezpečne odpočíva;
a preto sa k svojmu Pánu vždy s dôverou utiekam:
Si hradom mojím, ochranou, na Teba sa spolieham.
2. On ma z osídla ľstivého ľudských nástrah, nerestí,
i z pokušenia každého svojou mocou vyprostí,
On láskavo ma chce prijať do tieňa krídla svojho,
namiesto štítu budem mať istotu sľubov Jeho.
3. Nočný prístrach ma nedesí ani strela smrteľná,
mor, nákaza, čo pustoší nado mnou moci nemá.
Len Pánovi dôverujem, On ochráni ma iste,
pred mnohým zlom, to dobre viem, je moje útočište.
4. Keďže Pán Boh je ochranca svojich dietok na zemi,
horlivý pravdy zástanca a Sudca spravodlivý,
kto sa Ho pridŕža, tomu sľúbil pomoc v súžení.
Prijme ho do svojho domu vo večnom oslávení.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)