MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:37 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Knieža mieru zvíťazí, Knieža mieru zvíťazí,
Ježiš Kristus, Pán náš, v ten pravý čas.
V tom je nádej našej viery pevnej:
Knieža mieru zvíťazí.

2. Pokojom nás obdarí pokojom nás obdarí,
Ježiš Kristus, Pán náš, v ten pravý čas.
V tom je nádej našej viery pevnej:
Pokojom nás obdarí.

3. Všetkých ľudí zjednotí, všetkých ľudí zjednotí,
Ježiš Kristus, Pán náš v ten pravý čas.
V tom je nádej našej viery pevnej:
Všetkých ľudí zjednotí.

4. S pomocou už blíži sa, s pomocou už blíži sa,
Ježiš Kristus, Pán náš, v ten pravý čas.
V tom je nádej našej viery pevnej:
S pomocou už blíži sa.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)