MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-15
2011-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiši, nad med je sladké rozjímať o Tvojej láske,
veď blaží Tvoja prítomnosť, Ty našich duší vzácny Hosť.
2. Nič nieto v spevoch krajšieho, nič ušiam príjemnejšieho,
a mysli niet nič milšieho nad Krista, Syna Božieho.
3. Nemožno rečou vysloviť, nemožno písmom vyložiť;
kto skúsil, môže dokázať, že slasť je Krista milovať.
4. Ako hriešna Magdaléna aj ja padám na kolená,
slzami zmáčam Ti nohy, kajúci hriešnik úbohý.
5. Za Tvoju lásku ďakujem, za to, že si z mojich ramien
vo svojej veľkej milosti sňal bremeno neprávosti.
6. Tá láska Tvoja veliká preniká dušu hriešnika,
a meno Tvoje, Ježiši, kajúce srdce poteší.
7. Kto lásku Tvoju okúsi, to zjavne vyznávať musí,
že večne živou mannou si, všetkým ľuďom Darcom spásy.
8. Chcem chváliť Ťa už v časnosti, a viac ešte vo večnosti,
zdroj lásky a zmilovania mám v tebe až do skonania.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:18 min)

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:33 min)