MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (17:15 min)

 Stiahni ukážku (0 MB | 0:00 min)

2011-05-01
2011-05-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)

2010-12-20
2010-12-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Čím môžem Ťa privítať, Vykupiteľ sveta,
a úctu akú mám vzdať Tebe Láska svätá?
Ó, zažni svetlo v duši a jasne ho rozsvieť,
aby ako sa sluší vzdal som Ti chválu, česť!
2. Niekedy Ti stlali palmy, ratolesti, kvety;
ja chcem Ti spievať žalmy, tak Ti vyjsť v ústrety.
Kiež chvála srdca môjho dnes je sťa ratolesť
na slávu mena Tvojho, ktorou Ti vzdávam česť!
3. Keď som v hriechu putách žil, Ty si sa zľutoval,
z potupy vyslobodil a ku mne sklonil tvár,
z prachu si ma vyvýšil, z biedy, smrteľnosti,
to všetko si učinil zo svojej milosti.
4. Z čírej lásky, ľútosti k človeku hriešnemu,
zostúpil si z výsosti na spásu každému,
svet z hriechov a úzkosti vykúpiť si prišiel,
aby v pekla priepasti z nás nikto neúpel.
5. Do srdca si zapíšte, smutní, utrápení,
tým v duchu sa potešte, že je predo dvermi
váš Spasiteľ, Mesiáš, ktorý srdca rany
obviaže vám v pravý čas, poteší, zachráni.
6. Na konci vekov príde v sláve dôstojnosti
a všetkých súdiť bude, verných omilostí.
Ó, príď, Svetlo večnosti, Ježiši, Pane náš,
daj nám vojsť do radosti, kde s Otcom prebývaš.


image.php?id=78338

mp3 balík – piesne ES006 ES007 ES008 ES009 ES010 ES011

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)