MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-04-09
2011-04-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:56 min)

2010-12-06
2010-12-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hospodine, nebeský Otče, všemohúci náš Bože;
v Tvojej moci všetko je. Zmiluj sa nad nami!
2. Z Tvojej vôle bol svet stvorený, a zvlášť človek na zemi;
pre hriech z raja vyhnaný. Zmiluj sa nad nami!
3. Ty si ho však predsa miloval a zahynúť mu nedal,
Spasiteľa si poslal. Zmiluj sa nad nami!
4. Kriste, Pane náš, Ty si pravý Mesiáš, ktorý prišiel na svet pre nás.
5. Pane najvyšší, ľudské telo prijal si, tak si sa nám stal najbližší.
6. Pre to predivné sväté Tvoje vtelenie, zmiluj sa nad nami, Pane!
7. Svätý Duchu, Bože žiadúci, z Otca, Syna pochádzajúci,
nerozdielny v božskej moci!
8. Vykonal si božský div svätý, že bol Kristus v Panne počatý,
aby hriešnym život vrátil.
9. Ó, nech jeho slávne vtelenie je nám všetkým na potešenie.
Zmiluj sa nad nami, Pane!
10. Buď Ti sláva, večný Bože, Bože jediný, naveky požehnaný,
a nám pokoj na zemi. Amen! Staň sa tak, amen!


image.php?id=78337

mp3 balík – piesne ES001 ES002 ES003 ES004 ES005

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:55 min)