MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Život je Boží dar daný nám do vena.
Pri smrti poznáme, aká jeho cena!
Ó Pane, nauč nás počítať naše dni,
skôr než sa zvečerí a príde posledný.
2. Ty si nám povedal: Bdejte, modlite sa,
kým sú otvorené milosti nebesá!
Blahoslavíš sluhu, ktorý múdro žije,
on v Tvojom pokoji tíško odpočinie.
3. Daj nám vyjsť v ústrety s múdrymi pannami
Tebe, Ženíchovi, s jasnými lampami.
Vlej oleja viery do našich sŕdc, Pane,
aby v našich lampách nevyhasol plameň.
4. Skloň sa ku nám aj dnes a mocne uisti,
že nič nevytrhne nás z Tvojej milosti.
Tvoja láska s nami naveky zostane
a cez smrť prevedie ku nebeskej bráne.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)