MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)

2010-10-10
2010-10-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, buď požehnaný, Otče nášho Pána Krista,
že si slovu dnes v kázni zo svätého dal znieť miesta,
spečať v nás to, Bože, sám, čo si zvestovať dal nám.
2. Aj my, Otče nebeský, chceme sa tiež usilovať
z všetkých síl Tvojej lásky vždy sa hodnejšími stávať,
a tak, milujúc Teba, ku Tebe prísť do neba.
3. Nech Ťa našich sŕdc vrelá pieseň chváli neprestajne,
že sme z úst kazateľa mohli prijať požehnanie:
rozhojňuj ho nad nami i našimi dietkami.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)