MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-02
2013-07-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Keď bolesť blíži sa, oči plní žiaľ, nedovoľ mi, Pane,
aby som zúfal. Tvoj slnka jas žiari ponad mračná.
Ku Tebe pohliada myseľ vďačná.

2. A keď som v nemoci, Ty k lôžku môjmu pristúpiš s pomocou
sluhovi svojmu. Čoho sa ľakať mám, čoho sa báť,
keď viem, že Ty pri mne vždy budeš stáť?

3. A keby som aj raz pod krížom zmieral, ku Tebe vedie ma
vždy moja viera, keby sa nestíšil bôľ mojich rán,
na Teba spolieham, Ty si môj Pán.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)