MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó Slnko žitia môjho, čo nikdy nehasne,
vzkriesený Kriste Pane, Ty svietiš mi jasne,
ukazuješ mi cestu, keď bezradný stojím,
zo smrti strach nepoznám, Životom si mojím.
2. Za mňa si trpel veľa, zaplatil výkupné,
pomôž mi, nech Ťa nikdy nezapriem potupne,
len Teba, Vzkrieseného, kiež verne vyznávam
a každým svojím činom k Tebe sa priznávam.
3. Daj, nech som iba Tvojím a žijem pre blížnych,
od čias mladosti svojej až do dní posledných:
nech im vždy ako Tebe slúžim, ó Kriste môj,
tak Ti, Pane vzkriesený, zasvätím život svoj.
4. A raz po časnej púti, môj vzkriesený Pane,
nech ako sluha verný k Tebe sa dostanem;
tam, Slnko žitia môjho, budem Ťa stále ctiť,
so zborom vykúpených naveky velebiť.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:00 min)

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)