MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-02-23
2013-02-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:33 min)

2013-02-23
2013-02-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Rozlúčme sa, nezúfajme, Pán aj v smrti s veriacim je,
a keď zhasne žitia plameň: Kristus je náš život. Amen.
2. Amen. Nech sa pri nás stane Tvoja vôľa, svätý Pane!
Hoc je ťažký smrti kameň, odvalil ho Kristus. Amen.
3. Prišiel človek, zas odchádza, plač a bôľ ho odprevádza,
noc však premení sa na deň. Kristus zárukou je. Amen.
4.V tejto viere – nezúfajme! Pánovi sa odovzdajme.
Smrť je spánok, smrť je sťa sen. Pán nás z neho vzbudí. Amen.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:10 min)