MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Synu Boží a ľudský, vitaj, milý Pane z neba!
Ty si za nás za všetkých ľudské telo vzal na seba;
chcem Ti za to ďakovať, Ty môj Boh a Ty môj brat.

2. Poznávame deň čo deň, čo sme pre hriechy stratili,
každý z nás je nehoden, všetci sme sa odvrátili;
Ty si prišiel, Ježiši, Záchranca náš najvyšší!

3. Synom ľudským si sa stal, mňa povýš za dieťa Božie,
aby som sa ta dostal, kde si, trojjediný Bože,
viem a pevne vždy verím, že si Priateľom verným.

4. Do hriechov ak upadám, pomôž, nech v nich nezostanem,
pozdvihni ma znova sám, dokiaľ sa ta nedostanem,
kde je plnosť radosti, Bože v Tvojej blízkosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)

2013-10-05
2013-10-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)