MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-01
2011-09-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)

2011-03-14
2011-03-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ďakujeme, Ochranca náš, že si nás opatroval,
v tento deň staral sa o nás, od zlých ľudí zachoval,
čo na duchu i na tele nám chceli škodiť zlostne
a Teba haniť hriešne.
2. Odpusť nám, vrúcne prosíme, čím sme sa previnili,
v pokání sa Ti koríme, zmiluj sa, Otče milý,
pre Krista, Syna milého, pre bolestnú smrť Jeho,
Baránka nevinného.
3. Ak nás Ty neochrániš sám, prislabá je stráž ľudská,
jedine pomôcť môže nám pravica Tvoja božská.
Rozostri krídla nad nami, zostávaj stále s nami
a ráno vzbuď nás v zdraví.
4. A tak sa Ti, Ochranca náš, so všetkým poručíme
vo viere, že vyslyšíš nás, keď vrúcne Ťa prosíme.
Ty neopustíš žiadneho, kto v Teba jediného
dôveruje samého.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)