MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Anjelský spev svetom znie: Prišlo sveta spasenie.
Nech sa ľudstvo raduje, že ho Pán Boh miluje.
Otcom dané sľuby dávne splnili sa všetky slávne.
Vlastným zrakom svet to zrel. Narodil sa Spasiteľ!

2. On – Syn Otca jediný – ktorý sám bol bez viny,
ako jeden z nás sa stal, na seba hriech sveta vzal.
Nemal krásu ani slávu, nemal, kde by zložil hlavu,
príbytok Mu ustlali pri zvieratkách v maštali.

3. A hľa! Je nám pokladom to, že nechal Otcov dom!
Kvôli nám bol slabý, mdlý, aby sme v Ňom zbohatli.
Nie sme v šírom svete sami: Immanuel – Boh je s nami!
Kristus, Kráľ náš, pevný štít. Kto nám môže uškodiť?!

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 2:45 min)