MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-28
2011-05-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Panuj, Kriste, Ty Kráľ slávy, Pravda svätá a večná,
Vládca neba zeme pravý, Ty láska nekonečná!
Nám si nebo vydobyl, Boh Ťa slávou ozdobil;
panuj v cirkvi vyvolenej, Tvojou krvou posvätenej.

2. Za moc a za sveta slávu. Za najdrahšie klenoty,
za cťou ozdobenú hlavu, za pozemské hodnoty
nedám, že môžem slúžiť Tebe, a tak Pravde žiť,
milovať Ťa, drahý Kriste, len stvor vo mne srde čisté.

3. Keby mi putá na ruky nežičlivec založil,
keby som pretrpel muky, až by sa život zlomil,
ak som Kristu sa oddal, pravú slobodu poznal,
v Jeho pravde zakotvený, som z hriechu vyslobodený.

4. Bez Krista nás nezasiahne pravé svetlo pokoja,
len tam, kde On láskou vládne tíchne príval rozbroja;
tam, kde láska je živá, pravý pokoj prebýva.
Panuj, Kriste, Kráľ pokoja, panuj všade láska Tvoja!

5. Buďme zjednotení láskou, milujme sa vzájomne;
iba v lásky čistej zväzku sťa bratia žiť môžeme;
k nášmu Kristu milému, slnku lásky jasnému,
priviňme sa všetci mocne, panuj, láska čistá, večne!

6. Keď nad hrobom zastaneme v tichom tklivom lúčení,
ku výšinám pohliadneme vo viere potešení,
že z Boha život plynie, preto sa nedesíme;
Boh je Duch a Kristus z Neho a my všetci večne Jeho.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)