MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Príď, ó, príď k nám, Duchu Svätý, mocou svojou obživ nás,
veríme, že zdarí sa Ti dielo, ktoré v nás konáš,
svetla Tvojho svit jasný temnosť v srdci rozjasní.

2. Vieru, múdrosť a poznanie, prosíme Ťa, do sŕdc daj
a tak sväté prikázanie zachovávať pomáhaj;
keď nás slovom budeš viesť, nezídeme z Tvojich ciest.

3. Aj keď krížom navštívení neraz trpieť musíme,
utvrď nás v tom presvedčení, že Božími deťmi sme,
ktorým Otec dobre chce, aj keď švihá a tresce.

4. Povzbuď nás, nech každý k Nemu v tej istote sa blíži,
že keď modlíme sa Jemu, prosby naše vyslyší,
tak vo vrúcnom modlení dôvera sa upevní.

5. Ó Ty Duchu moci, sily, udeľ svojej pomoci,
aby sme sa nesklátili, hoci diabol útočí;
pomôž nám ho poraziť, v pokušeniach zvíťaziť.

6. Daj nám umrieť v pevnej viere, keď smrť zborí tela stan,
že otvorí svojim dvere do radosti Kristus Pán,
aby nás tam oslávil, kde nám miesto pripravil

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:27 min)