MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)

2010-11-12
2010-11-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Svieť, svetlo, svieť uprostred sveta tmí, svieť, Bože, sám.
Púť, hľa, dlhá a málo mojich dní, buď vodcom sám;
len Ty ma voď a zjav mi večný cieľ,
od Teba svoj si vďačne prijmem diel.

2. Ja nie vždy tak sa modlil, jak teraz: Ty voď ma sám.
Ja cestu sám si volil rád neraz. Dnes voď ma sám!
Mal svet som rád a v hriechoch rúhavých
som klesol, Otče, nepočítaj ich.

3. Kým láskou sám ma žehnáš, Tvoja moc nech ma vedie
cez púšť i búre príval, až i noc sa pominie,
a vzbudí nebies anjelský ma hlas a nájdem,
čo som stratil,raj svoj zas.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)