MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Dvíham oči ku výšinám: Ktože mi pomôže?
Len Ty, mocný Bože, nádej moja si jediná;
Ty si stvoril nebo, zem pomôžeš mi, iste viem!
2. Neskláti sa moja noha v časnom putovaní:
Môj strážca ma chráni! Spolieham sa len na Boha,
On ochrancom verným je, On nad ľudom svojím bdie.
3. Vo dne, v noci ruka Jeho sťa ochranná clona
vždy mi je prítomná. Čo sa mi stať môže zlého,
čo uškodí, čo raní v tieni Božej ochrany?
4. Hospodin dá požehnanie ako pri vchádzaní,
tak pri vychádzaní; s dôverou sa Tebe, Pane,
odovzdávam bezpečne tu časne i tam večne.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)