MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa,
z ruže kvet vykvitol nám, radujme sa!
Z života čistého, z rodu kráľovského
nám, nám narodil sa!

2. Čo proroci hlásali, veseľme sa,
od Boha sme dostali, radujme sa;
z života čistého, z rodu kráľovského
nám, nám narodil sa!

3. Večný Boh a mocný Pán, veseľme sa,
v ľudskom tele prišiel k nám, radujme sa!
Z života čistého, z rodu kráľovského
nám, nám narodil sa!

4. Diabla zlého porazil, veseľme sa,
a nad hriechom zvíťazil, radujme sa!
Z života čistého, z rodu kráľovského
nám, nám narodil sa!

5. Božia milosť predivná, buď vždy s nami,
nech nás zloba diabolská viac nemámi;
pre Syna milého nám narodeného,
zmiluj sa nad nami.

6. Daj nám dobre dokonať, ó Ježiši,
s Tebou sa vždy radovať v Tvojej ríši;
k tomu pomáhaj nám a zatratenia zbav,
náš narodený Pán!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:22 min)