MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-09-21
2013-09-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ak je Pánu Bohu milé rozkázať, že umrieť mám,
Jemu zverím žitia chvíle, na neho sa spolieham.
Verím, že On, dobrý môj Pán najlepšie to rozsúdi sám,
neukrivdí nikomu.

2. Aj keď drahých v žiali nechám, až si po mňa príde smrť,
v sláve večnej predsa, dúfam, s Pánom svojím sa stretnúť.
Pripravil tam všetkým miesta, tým, čo veria v Neho, Krista,
ktorý hriešnych vykúpil.

3. Keď raz teda zvädnem sťa kvet, nech len duch môj nezvädne;
čo mi dal svet, vezme si späť, len láska kiež neschladne.
V pravej viere nech zotrvám, Bože, s modlitbou dokonám,
ducha dám do Tvojich rúk.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)