MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 0:25 min)

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Za oných dávnych čias Kristus Spasiteľ náš
s učeníkmi loďou keď plavil sa vodou,
2. zrazu – hrom buráca, víchrica strhla sa,
vlny sa dvíhajú, loďku prikrívajú.
3. Vetrisko divo vial a Ježiš v loďke spal.
Učeníci verní preľakli sa veľmi.
4. Krista zobudili: „Vstávaj, Pane milý,
rady si nevieme, zachráň nás, hynieme!“
5. A Ježiš povie im, strachom premoženým:
„Prečo sa ľakáte? Malú vieru máte!“
6. Vstal a za tej hrôzy vetrom sa pohrozí,
more, čo búrilo, hneď sa utíšilo.
7. Všetci sa divili, tak si hovorili:
„Aký človek to je? Vetrom rozkazuje.
8. Rozkazuje moriam! Syn Boží je to sám,
Pán sveta celého.“ Dúfajme len v Neho!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)