MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nespomínaj, Bože, nespomínaj previnenia mladosti
a poklesky moje odpusť pre svoju dobrotu.
2. Nespomínaj, Bože trojjediný, bludné kroky mojich nôh,
dobrá vôľa nestačila, skoro sa minula.
3. Nespomínaj, Bože, nespomínaj, duch môj býval hotový,
telo však nedokázalo obstáť v pokušení.
4. Zabúdalo srdce na tú ruku, čo sprevádza životom
každý deň býva našou najlepšou oporou.
5. O tú ruku, o tú teraz prosím, ruku Tvojej pomoci,
ktorá dvíha, ochraňuje, žehná, podopiera.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:17 min)