MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-15
2011-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiši, života môjho život a radosť pravá,
Tebe z hĺbky srdca svojho celý sa odovzdávam,
Ty si môj Boh, Ty si môj Pán, preto radostne vyznávam,
že Ty, drahý Ježiši, si môj poklad najmilší.
2. Hneď na počiatku života v ústrety si mi vyšiel,
v Krste svätom mi dobrota Tvoja ukázala cieľ,
aby som hneď od mladosti kráčal cestou pobožnosti,
aby si Ty, Ježiši, bol môj poklad najmilší.
3. Tvoja ruka chránila ma, keď som slabý klesnúť mal,
živá nádej strážila ma, aby som si nezúfal,
v zármutkoch si potešoval, od zlého ma zavaroval
a bol si, môj Ježiši, poklad srdca najmilší.
4. Láska Tvoja jedinečná celého ma preniká,
milosť Tvoja nekonečná zachraňuje hriešnika,
Tvoja smrť ma vykúpila a v kríži mi uľavila,
preto si mi, Ježiši, vždy môj poklad najmilší.
5. Chcem len Tvojím zostať, Pane, v živote i pri smrti,
pridŕžať sa Ťa oddane na celej zemskej púti,
Ty si moja radosť stála, nádej, sila, česť i chvála,
naveky si, Ježiši, poklad duše najmilší.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:12 min)

2011-05-13
2011-05-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)