MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-15
2011-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Keď Duch Svätý prebýva v nás, ľudia, Bohu oddaní,
pamätajme, že v každý čas sme Božie sväté chrámy.
Nás volá Boh ku svätosti uprostred tela žiadostí,
v porušenej časnosti.
2. Preto všetci pamätajme na šieste prikázanie,
Bohu vernosť zachovajme i poctivo konajme,
veď kto hreší, cudzoloží, kazí telo, ten chrám Boží,
žiaľ i bolesť si množí.
3. Ak chceme byť Božie deti, žime s Bohom každým dňom,
však On vraví: Buďte svätí, tak ako ja svätý som.
Vôľa Jeho požaduje, aby boli posvätené skutky, reči, zmýšľanie.
4. Aj Spasiteľ Pán Ježiš sám blahoslaví poctivých,
dvíha zrak ich ku nebesám, by uzreli Boha v nich!
Veru, vzácna odmena tá prevyšuje cenu zlata
a prachom nezapadá.
5. Pane Kriste, skloň sa aj k nám! Očisť svojou milosťou
naše telo – dočasný chrám, poškvrnený žiadosťou.
A odej nás bielym rúchom, naplň pravdy svojej Duchom,
omilosti pred súdom!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)