MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)

2010-10-12
2010-10-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nepoznám sladšie potešenie nad modlitbu a spev, Pane,
aké to duši uľahčenie, keď Ti vyliať môže žiale,
to dáva silu v slabosti, upokojí v dňoch úzkostí.
2. Keď strach pred súdom ma preniká, že mnoho deň po dni hreším,
svedomie viní ma hriešnika, čo ma v tej tiesni poteší?
Iba kajúce volanie a nádej na zľutovanie.
3. Ak mnohé doľahnú ťažkosti, komuže zveriť sa môžem?
Pozdvihnem zrak svoj do výsosti, k Tebe, môj láskavý Bože,
a v dôvere sa spolieham, že záštitu vždy v Tebe mám.
4. Keď žiadosť zlá ma zas pokúša, a ja slabý už-už klesám,
ku Tebe privinie sa duša, Ty slovom ma posilníš sám,
tak Duchom Tvojím premocným nad žiadosťou zlou víťazím.
5. Keď za dar práce odovzdane môj duch sa k Tebe modlieva,
vzdych vrúci za jej požehnanie daromný nikdy nebýva,
Ty dielo moje požehnáš a novú silu opäť dáš.
6. Posledným mojím činom, Pane, nech bude modlitba vrúca,
Ty, i keď hlas môj znieť prestane, počuješ volanie srdca,
zbavíš ma všetkých ťažkostí a uvedieš do radosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)