MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Sláva Ti buď, Bože náš, Otče na výsosti,
že sa k nám s láskou skláňaš stále od večnosti,
Tebe patrí piesní hlas, chvála, vďakyvzdanie,
veď ty, Pane všetkých nás máš v stálej ochrane.

2. Často nás navštevuješ smútkom a žalosťou,
ale aj občerstvuješ, napĺňaš radosťou,
veď kto v bôli, súžení, v čas zármutku svojho
nevyšiel potešený, Bože, z domu Tvojho?

3. Sprevádzaj nás naďalej láskou svojou, Pane,
a daj, nech svoje stále hľadáme spasenie;
učiň, nech svetlo jasné, Kriste, Tvojho slova,
medzi nami nehasne, a svieti vždy znova.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)

2011-05-06
2011-05-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)