MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Radujte sa, srdečne plesajte, plesajte,
narodenie Pána oslavujte,
veseľte sa, veseľte sa, veseľte sa v Pánu,
veď vaše spasenie v Kristu je zjavené, Haleluja!

2. Veľké húfy anjelské hlásali, hlásali
že sa v Betleheme Ježiš milý narodil nám, narodil nám
narodil nám hriešnym,
aby sme prijali v Ňom spásu, mier stály, Haleluja!

3. Počuj, celá naša zem široká, široká
počuj klenba nebies prevysoká
chválu Pánu, chválu Pánu chválu Pánu vzdajte,
Kráľa si vítajte, Jemu sa klaňajte, Haleluja!

4. Všetci ľudia na svete, spievajte, Mesiášov príchod ohlasujte,
Jemu vďační, vďační, vďační buďte,
z narodenia Jeho všetci sa radujte, Haleluja!

5. Jezu Kriste, Pane náš, počuj nás, počuj nás všetkých,
čo Ťa prosia vyslyš ich hlas, zostaň stále, zostaň stále
zostaň stále s nami,
v časnosti sprevádzaj, k Otcovi privádzaj, Haleluja!

6. Narodil si sa, pre nás ponížil, ponížil,
aby si nás spasil, tak povýšil, vrúcne všetci, vrúcne všetci,
vrúcne všetci spolu
Pánovi spievajme nadšene plesajme, Haleluja!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:11 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)

2011-11-27
2011-11-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

CD nosič Prišiel k nám Boží Syn obsahuje 10 vianočných piesní z Evanjelického spevníka a jedenástu bonusovú pieseň v podaní Mužského speváckeho zboru pri evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Záriečí. Piesne sú sprevádzané organom i ľudovými nástrojmi.Info o CD a spevokole

 Stiahni ukážku YouTube Video (0 MB | 0:00 min)